Eid Elektro AS

Øyane 12, 6770 Nordfjordeid

Kontaktpersonar

Dagleg leiar

Administrasjon

Vaktordning

  • Vakttelefon installasjon

    57 86 47 66
  • Vakttelefon melkerobot

    57 86 47 88

Teknisk avdeling/Tavleproduksjon avd. Eid

Teknisk avdeling/Tavleproduksjon avd. Bergen

Teknisk avdeling/Landbruksautomasjon

Installasjonsavdeling