Landbruk

Mjølkerobot/landbruksautomasjon

 

Eid Elektro har sidan 2006 vore eit servicepunkt for Fjøssystemer AS som selger Lely produkt.

Vi tilbyr montasje og service av Lely sine produkter innanfor fjøsmekanisering og mjølkerobotar.

 

Våre sertifiserte servicemontørar står med sine fullt utrusta servicebiler, til rådigheit 24 timer i døgnet, 365 dagar i året. Eid Elektro dekker servicebehovet for alle anlegg innanfor ein radius på 3-4 timar.

Via Lely Franchise Center konseptet, som krever at det kun må utførast service på robotane av sertifiserte servicemontørar, har våre kundar ei sikkerheit for at dei får ein profesjonell service og veiledning i bruken av sitt utstyr, i fjøsdøra. I samband med dei faste serviceettersyn vert det føreteke løpande målingar og det vert gjeve forslag og rådgjeving til eventuelle oppdateringar og forbetringar.

 

Vår service avdeling kan nåast på vakttelefon 57 86 47 88.

Sjekk gjerne nettsidene til vår samarbeidspartner Fjøssystemer, http://fjossystemer.no/ 

 

 

 

Installasjon av landbruksbygg

Gjennom vår satsing på landbruksautomasjon har vi også opparbeida oss svært god kompetanse og erfaring på installasjon av landbruksbygg og felles-fjøsar. Vi har levert komplette el-installasjonar til ei rekkje av dei større landbruksbygga som er blitt oppførte i vår region dei seinare åra, og kan levere konkurransedyktige prisar på installasjon av nybygg eller rehabiliteringar.