Produksjon av elektrotavler

 

Eid Elektro har sidan slutten av 90-talet hatt ei sterk satsing innan produksjon av elektrotavler for heile det norske markedet. Med våre verksted på Nordfjordeid og i Bergen betjener vi heile Norge med alle typar elektrotavler. Gjennom ein solid vekst dei seinare åra har Eid Elektro utvikla seg til å bli en av dei ledande aktørane innanfor tavleproduksjon i Norge. Sjå vår brosjyre.

 

Eid Elektro sin tavleproduksjon er ISO-sertifisert iht NS-EN ISO 9001 "Systemer for kvalitetsstyring". 

 

 

 

Eid Elektro er Miljøfyrtårn-sertifisert, som er anerkjent av EU som sertifiseringsstandard på miljøledelse, på lik linje med ISO 14001 og EMAS.

 

 

      

Eid Elektro sine produksjonslokaler. Til venstre: Eid Elektro sitt hovedkontor, lokalisert i Øyane på Nordfjordeid med ca 1600m2 areale til kontorer, lager og verksted. Til høgre: Eid Elektro avd Bergen, lokalisert i Midtunhaugen ved Nesttun.

 

Vi bygger tavler av dei aller fleste typar, frå hovud- og fordelingstavler, til automasjonsløysingar og spesialanlegg som tuneller , kraner offshore, industrielle styreskap og SD-anlegg. Vi leverer no mellom 400 og 500 tavler i året, dei fleste mellom 630A og 5000A. Bruk gjerne fanane til oppe høgre på sida og sjå eksempel på løysingar som vi kan levere til ditt anlegg.

 

 

Komplekse anlegg

Eid Elektro er ein ledande aktør innanfor produksjon av tavler til tunellar og veglys, fra Vardøtunnelen i nord til Baneheia-tunnelane i sør, fra korte tunnelar til verdas lengste i Lærdal. Vi har blant anna levert tavler til Norges mest trafikkerte tunnel, Festningstunnelen (Operatunnelen), og til omfattande anlegg som Rv7 Sokna-Ørgenvika.

Vi har fokus på tavler til industrianelgg, offentlege bygg og næringsbygg, blant anna fleire store Amfi-senter, Ekornes, Langsten, Ormen Lange, Norsk Hydro, Bluefjord datasenter og National Oilwell Varco. Vi har også levert tavler til fleire flyplassar og sjukehus.

 

 

 

Der kunden krev null-feil og full dokumentasjon er vi med.

Mange installasjonar er så komplekse at tavleleveransen MÅ være feilfri og levert i rett tid for å unngå kostbare opprettingar og endringar. For å oppnå ein så høg kvalitet, satser vi sterkt på medarbeidarar med faglig ballast og erfaring. Alle medarbeidarar har fagbrev som elektromontørar/tavlemontør og mange har tilleggsutdanning i automasjon og/eller Teknisk Fagskule.

 

Kvalitetsmål

Vi veit korleis ei skikkeleg tavle skal sjå ut og sørger for å levere dei med alt naudsynt tilkoblingsutstyr, aluminiumsklemmer, flenser osb slik at tilkoblinga kan gjerast raskt og effektivt. Og heilt utan feil.

 

I praksis betyr det av vi alltid leverar ei komplett tavle med:

- all naudsynt dokumentasjon og bygd etter gjeldande normer og forskrifter

- komplett og systematisert perm med all dokumentasjon, gjerne påført vår kundes logo og kontaktinformasjon

  på tegningar og forside (dersom ønskjeleg)

- all elektronisk dokumentasjon, alle kursfortegnelser, skjemateikningar, FDV, teknisk data for komponentane,

  samt termiske berekningar, testskjema og samsvarserklæringar.

 

Vi står på ekstra når vi må

Vi er ein fleksibel gjeng som strekker oss langt for å levere til rett tid, og som sørger for at sluttkontrollane bli gjennomførte likevel. Sjølv haste-leveransar vi "hiver oss rundt for å bygge..." blir kontrollert etter dei same strenge reglane som alle andre tavler blir testa mot.

 

 

 

 

 Tavleproduksjon Eid

 

                                                                                  Tavleproduksjon Bergen