Hoved- og fordelingstavler 630 - 4000A

Eid Elektro har god erfaring med bygging av større elektrotavler, og har gjennom mange år levert ei rekkje med tavler til store og komplekse anlegg, der kunden set store krav til kvalitet, kortslutningsytelse, dimensjonering , formkrav osv osv.

Tavler av denne dimensjonen leverer vi oftast i Eaton sitt tavlesystem TABULA, og blir designa av oss og tilpassa kvart enkelt anlegg.

Vi prøver alltid å tilrettelegge for enklast mulig montering på staden og at skal vere minst mulig arbeid for montøren som skal få på plass og koble til tavla.

 

                                  Bilde 1: Eksempel på Hovedfordeling, Form 4A

 

                                           Bilde 2: Layout-tegning for tavle

 

           Bilde 3: Eksempel på starterskap